Werkwijze en Privacy

Cliënten die bij mij in de praktijk in Amstelveen komen, willen vaak afvallen, aankomen of hun voedingspatroon aanpassen i.v.m. een verandering in hun leven of het ontstaan van een aandoening zoals Diabetes Mellitus.

De begeleiding van mij als diëtist is erop gericht een leef- en voedingspatroon te vinden dat goed bij u als individu past en daardoor inpasbaar is op de lange termijn. Rekening houdend met de richtlijnen Goede Voeding, streef ik naar flexibiliteit en creativiteit. De één houdt van structuur, een ander bijv. van veel variatie. Gaandeweg zullen we zien wat bij u past en resultaat geeft.

Eerste consult: Tijdens het eerste consult (intake) kijken we naar wat u wilt bereiken en brengen uw persoonlijke situatie in kaart. We bekijken welke aanpassingen kunnen helpen om uw voedingspatroon en gezondheid te verbeteren en wat er eventueel nodig is om hieraan te gaan werken.

Vervolgconsulten: Hierin wil ik u graag helpen met eventuele problemen die u ervaart. Bijv. het omgaan met moeilijke situaties, zoals eten op verjaardagen, vakantie of bij tijdgebrek. We kunnen ook werken aan verkrijgen van meer kennis en vaardigheden of het aanleren van nieuw gedrag.

 

Privacy
Hoe Diëtistenpraktijk Marlies Henning omgaat met de privacy van haar cliënten kunt u lezen in de onderstaande privacyverklaring.

Toestemmingsformulier behandelovereenkomst

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden die gelden bij de behandeling door mij al diëtist staan in onderstaand document te lezen.

Algemene voorwaarden Dietistenpraktijk Marlies Henning

Motivational Interviewing
In de gesprekken die ik met cliënten voer, probeer ik Motivational Interviewing (motiverende gespreksvoering) toe te passen. Dit is een evidence based gespreksmethode die is gericht op het versterken van intrinsieke motivatie tot verandering. Motivational interviewing (MI) is een directieve aanpak, waarbij een respectvolle bejegening en autonomie van de cliënt centraal staat. De cliënt kan alleen veranderen als hij/zij open staat voor de interventies en niet wordt gehinderd door barrières. Deze barrières dienen eerst te worden onderkend en opgelost, alvorens men kan openstaan voor advies. Tevens wordt bij MI gewerkt aan eigen effectiviteit en terugvalpreventie.