Vergoeding en prijzen

Wilt u graag afvallen, aankomen of heeft u vragen over een dieet of gezonde voeding, dan kunt u bij mij, diëtist in Amstelveen terecht. Hoe zit het echter met de vergoeding door de verzekering en met het eigen risico?

Vergoeding
Vanaf 2013 wordt dieetkostenvergoeding weer standaard vanuit het basispakket vergoedt (per kalenderjaar 180 minuten). Vergoeding van bezoek aan een diëtist is daarnaast in een aantal aanvullende pakketten opgenomen. Kijkt u hiervoor in uw polis of neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Let op dat vergoeding van dieetbegeleiding vanuit het basispakket onder het eigen risico valt.

Prijzen
Indien meer tijd nodig is dan door de verzekering wordt vergoedt, dan gelden de onderstaande prijzen:

- Kort vervolggesprek (15 min.): € 15,50
- Lang vervolggesprek (30 min.): € 31,00
- Intake gesprek (60 min.): € 62,00
- Uitwerken individueel voedingsadvies kort of lang: € 15,50 of € 31,00.

Ketenzorg bij Diabetes Mellitus en Cardiovasculaire risico’s
In Amstelveen en omstreken vergoedt Amstellandzorg jaarlijks 4 uur dieetadvies voor mensen met Diabetes Mellitus II en cardiovasculaire risico’s. Dit geldt als u hiervoor van uw huisarts of praktijkondersteuner een verwijzing voor Amstellandzorg krijgt of in het verleden hebt gekregen.

Vergoeding van dieetvoeding
Extra kosten die u voor uw dieet moet maken, worden in bepaalde gevallen vanuit het basispakket vergoedt. Er zijn enkele vergoedingsmogelijkheden van dieetkosten. In de wetgeving voor de dieetkostenvergoeding wordt onderscheid gemaakt tussen dieetproducten en dieetpreparaten:

  • Een dieetproduct is een voedingsmiddel met een andere samenstelling dan normale voeding. Bijvoorbeeld zoutarme (natriumarme) kaas en glutenvrij brood. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van dieetproducten via een aanvullende polis.
  • Een dieetpreparaat is een voedingsmiddel met een andere samenstelling en een andere vorm dan normale voeding. Voorbeelden zijn drinkvoeding en sondevoeding. Of uw zorgverzekeraar het dieetpreparaat dat u voorgeschreven heeft gekregen vergoedt, hangt af van de indicatie waarvoor u het gebruikt. Als de indicatie er is kan uw huisarts of diëtist een machtiging afgeven voor vergoeding door de basisverzekering.

Belastingaftrek van dieetkosten
Vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten? In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op extra belastingaftrek. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Bijzondere Bijstand
Kunt u de dieetkosten niet zelf betalen? Dan kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand via de Sociale Dienst van uw gemeente.