Steeds meer Nederlanders te dik

30 januari 2012

Steeds meer mensen in Nederland hebben een te grote buikomtrek en de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Nederland de Maat Genomen’ van het RIVM, waarbij onder andere de buikomtrek werd gemeten.

In de leeftijdsgroep 30 tot 70 jaar heeft 27 procent van de mannen teveel vet op de buik, dat is bij een omtrek van 102 cm of meer. Bij de vrouwen is dat zelfs 39 procent, voor hen is dat bij een omtrek van 88 cm of meer.

Vrouwen 30-39 jaar

Het aantal mensen met een te forse buikomtrek is de afgelopen jaren toegenomen. Vooral bij de vrouwen van 30 tot 39 jaar is de toename opvallend: van 15 procent midden jaren negentig naar 26 procent nu.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 60 procent van de mannen tussen de 30 en 70 jaar te zwaar is (een BMI van 25 of meer). Bij vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie is 44 procent te zwaar.

Metabool syndroom

De onderzoekers hebben ook gekeken naar het vóórkomen van het zogenoemde metabool syndroom. Hiervan is sprake bij ongunstige niveaus van minimaal drie van de volgende risicofactoren: buikomvang, bloeddruk, HDL-cholesterol, triglyceriden en glucose in het bloed.

In de onderzochte leeftijdsgroep komt dit bij 34 procent van de mannen voor en bij 24 procent van de vrouwen. Het metabool syndroom verhoogt het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Bron: Gezondheidsnet

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.