Vooral hoogopgeleide patiënt ziet eHealth zitten

19 december 2011

Vooral hoogopgeleide patiënten hebben behoefte aan “digitale zorgverlening, “eHealth”. Dit concludeert bestuurskundig ingenieur Fernao Beenkens, die 485 trombosepatiënten vroeg naar hun beweegredenen om voor eHealth te kiezen.

Lager opgeleiden zijn vaak onzekerder als het gaat over werken met nieuwe apparaten en laten zich sneller uit het veld slaan als het ze te ingewikkeld lijkt, zegt Beeskens.

Proefschrift

Fernao Beenkens promoveerde 16 december op zijn proefschrift ‘Acceptance of e-Health Technology: A Patient Perspective‘ aan de TU Delft.

Trombosedienst

De patiënten die aan het onderzoek deelnamen, bezochten normaal gesproken de trombosedienst. Ze konden echter ook gebruik maken van een apparaat dat de stollingswaarde van hun bloed meet en de gegevens via internet naar de trombosedienst stuurt.

Verwachtingen

Beenkens: ‘De patiënten verwachtten van eHealth vooral winst op het gebied van welzijn. Ze hebben geen reis- en wachttijd meer naar de trombosedienst en kunnen ook gewoon op vakantie. Wat ze ook belangrijk vinden is een goede kwaliteit van de zorg.’

Financiële voordelen

‘De meerwaarde voor het patiëntenwelzijn moet vooropstaan’, zegt Beenkens verder. ‘Eventuele financiële voordelen zie je pas later terug, bijvoorbeeld nadat de organisatie beter wordt ingericht om met eHealth te werken.’

Tevredenheid

Beenkens: ‘Er moet meer onderzoek gedaan worden naar patiënttevredenheid en naar ervaringen van patiënten met eHealth over een langere periode. Dit soort onderzoek staat namelijk nog in de kinderschoenen.’

Bron: Artsennet

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.