Vis eten tegen Alzheimer

30 november 2011

Mensen die wekelijks gebakken of gekookte vis eten, beschermen zo de gezondheid van hun hersenen. Onderzoek laat zien dat het de kans op het ontwikkelen van milde geheugenproblemen en Alzheimer verkleint.

Dit kwam naar voren Pittsburgh Medical Center op de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society North America. “Het is voor het eerst dat onderzoek een directe relatie laat zien tussen het eten van vis, de hersenstructuren en de ziekte van Alzheimer.”, aldus onderzoekers Cyrus Raji van de University of Pittsburgh Medical Center.

Cognitie

De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke progressieve hersenziekte die geleidelijk het geheugen en de cognitieve vaardigheden van iemand vernietigt. Bij milde geheugenproblemen, ook wel bekend als Mild Cognitive Impairment (MCI), treden ook veranderingen op in het geheugen, maar in minder ernstige mate. Uiteindelijk kan MCI ook tot de ziekte van Alzheimer leiden.

Onderzoek

De onderzoekers bestudeerden 260 cognitief normaal functionerende personen. Met behulp van een MRI-scan werden de hersenen in kaart gebracht. De onderzoekers vroegen de deelnemers ook naar hun visconsumptie. Na tien jaar is nogmaals een MRI-scan van de hersenen gemaakt. De resultaten zijn gecorrigeerd voor alle belangrijke factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en overgewicht.

Gezond

Door de hersenen gezonder te houden wordt ook het risico op MCI en Alzheimer verlaagt. Volgens de onderzoekers met wel vijf keer. Daarbij zorgt de visconsumptie ook voor een beter cognitief functioneren. Raji stelt ook dat het werkgeheugen beter functioneert, als mensen regelmatig vis eten.

“De resultaten lieten zien dat mensen die minstens een keer per week vis aten, een beter behoud hadden van de grijze stof in risicogebieden.”, aldus Raji. De omvang van de grijze stof is cruciaal voor de gezondheid van de hersenen. Meer grijze stof is een betere gezondheid en een afname laat zien dat de hersenenkrimpen.

Het positieve effect van vis op de hersengezondheid geldt niet voor gefrituurde visvarianten.

Bron: Gezondheidsnet

Bookmark the permalink.

Comments are closed.