BMI

In het algemeen wordt voor de beoordeling van overgewicht bij volwassenen de BMI (Body Mass Index) of Quetelet Index gebruikt. Hiervoor wordt het gewicht in kilo’s gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Globaal is de indeling als volgt:

  • Te laag gewicht:      Minder dan 18.5
  • Gezond gewicht:     18.5 – 25
  • Matig overgewicht:  25 – 30
Bookmark the permalink.

Comments are closed.