Australië en Nieuw-Zeeland gebruiken TNO-methode allergenenvermelding

7 november 2011

Allergiebureau Australië en Nieuw-Zeeland gebruikt de Nederlandse methode van TNO voor de etikettering van voedselallergenen.

De methode van TNO voor het opstellen van richtlijnen van allergenenvermelding op het etiket, is door het Australisch en Nieuw-Zeelands Allergiebureau met succes toegepast. Door de TNO-aanpak is het voor het eerst mogelijk om van de meest belangrijke allergenen uit te rekenen bij welke hoeveelheden er een gevaarlijke situatie ontstaat.

Richtlijnen etikettering Europa

Centraal in deze richtlijn voor allergenenetikettering staat een overzicht van waarden waarboven een inname van allergenen gevaarlijk wordt. Verwacht wordt dat deze aanpak navolging zal krijgen in Europa en Amerika. Geert Houben, programmaleider voedselveiligheid bij TNO, meldt dat de nieuwe richtlijn in Australië en Nieuw- Zeeland dit jaar uitgevoerd kan  worden. ‘Toen ik daar op bezoek was om hen te adviseren merkte ik dat de industrie, wetenschap en politiek heel goed samenwerken op dit punt. Ik verwacht dat het proces in Europa nog wel één of twee jaar gaat duren’.

Methode TNO voedselallergenen

De methode van TNO om risico’s van voedselallergenen te berekenen en de unieke database van TNO over gevoeligheden van voedsel-allergische patiënten is gecombineerd met gegevens van het Amerikaanse Food Allergy Research and Resources Program. Samen met deze partner heeft TNO het Australisch-Nieuw Zeelands Allergiebureau geholpen met het opstellen van een richtlijn voor allergenenetikettering voor Australië en Nieuw Zeeland.

Duidelijke richtlijn

’Als de fabrikant kan schatten hoeveel van een allergeen onbedoeld in een product kan komen, geeft de richtlijn aan of er al dan niet een waarschuwing op het etiket moet’, aldus Houben. Als er een duidelijke richtlijn is, weten zowel fabrikanten als consumenten waar ze aan toe zijn.

Bron: VoedingNu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.