Voeding belangrijker dan bewegen bij bestrijden overgewicht

13 oktober 2011

Gezonde voeding is belangrijker bij het bestrijden van overgewicht dan bewegen. Dit komt naar voren in een recent rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Fysioloog Klaas Westerterp licht de onderbouwing voor deze bevinding toe in het nieuwste september/oktober nummer van Voeding Nu.

Volgens Prof. dr. Klaas Westerterp, hoogleraar Humane Energetica en verbonden aan de Universiteit van Maastricht, resulteren trainingsprogramma’s niet of nauwelijks in gewichtsverlies. Zelfs tijdens zware lichamelijke inspanning zoals hardlopen is het energiegebruik maar een fractie van de energie-inname tijdens een maaltijd. Een positieve energiebalans is dus veel sneller te neutraliseren door wat minder te eten dan door meer te bewegen.

Gewichtsverandering
In het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt verder naar voren dat wanneer er gewichtsverlies optreedt, dit beter wordt gecompenseerd in eet- en beweeggedrag, dan wanneer gewichtsstijging optreedt. ‘Je komt sneller aan dan dat je afvalt bij eenzelfde verhoging of verlaging van de energie-inname’, zegt Westerterp ‘Dit komt door een ‘adaptieve’ verandering van het energiegebruik bij een negatieve energiebalans.’

Overgewicht
De toename van overgewicht in Nederland is volgens Westerterp eerder een gevolg van een toename van de voedselinname dan van een afname van lichamelijke activiteit. Metingen over de afgelopen 25 jaar tonen aan dat er geen afname van lichamelijke activiteit is.

Bewegen
Beweging blijft belangrijk voor de ademhaling, voor hart en vaten en voor de ‘metabole’ gezondheid zoals insulinegevoeligheid. Maar beweging is volgens Westerterp minder effectief bij het handhaven van de energiebalans.

Bron: VoedingNu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.