Eerste reacties op VCP zijn positief

11 oktober 2011

Vertegenwoordigers van de levensmiddelenindustrie en voedingsvoorlichting zijn in een eerste reactie positief over de Voedselconsumptiepeiling 2007-2010 die gisteren werd gepresenteerd. De FNLI plaatste enkele kanttekeningen bij de weergave van de zoutinname.

Na de presentatie van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) op het ministerie van VWS gaf Christine Grit namens de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie aan ‘het jammer te vinden dat de inname van zout niet is weergegeven. Het is bekend dat de inname van zout moeilijk te meten is, maar dat geldt ook voor vitamines en mineralen. Zout is een belangrijke peiler voor ons, het is een prioriteit.’

Voedingsstatusonderzoek zout
De precieze inname van zout is moeilijk te meten, aangezien niet goed vast te stellen is hoeveel mensen uit een zoutpotje strooien. Hiervoor is een apart zogeheten voedingsstatusonderzoek onder Nederlanders aan de gang, waarbij bloed en urine wordt onderzocht. De uitkomsten hiervan verwacht het RIVM, die de VCP coördineert, nog dit jaar.

Voedselinname
De Voedselconsumptiepeiling bevat gegevens van de Nederlandse bevolking van 7 tot 69 jaar. Tussen maart 2007 en april 2010 is gemeten wat hun voedselinname is. Dat gebeurde in representatieve consumentenpanels.

Groente, fruit en vis
Een van de uitkomsten is dat het leeuwendeel van de Nederlandse bevolking nog steeds niet eet volgens de richtlijnen Goede Voeding. Aanbevelingen voor groente, fruit en vis worden bij lange na niet gehaald.

Energie eet men thuis
Ook komt naar voren dat het merendeel van de Nederlanders thuis de meeste energie uit zijn voeding inneemt (71%). Die meeste energie komt uit de basisvoedingsmiddelen, maar niet uit fruit en vis. Het andere deel van de dagelijks benodigde energie haalt de Nederlander buitenshuis.

Voor het Voedingscentrum biedt het buitenshuis eten een haakje om de voorlichtingsstrategie op aan te passen. ‘We gaan kijken of we meer effect kunnen bereiken door hierop aan te haken’, zei Andrea Werkman van het Voedingscentrum in een eerste reactie op de VCP.

Ook noemde ze de lage inname van groente, fruit en vis zorgelijk. ‘Het is nodig mensen nog beter te activeren om de consumptie omhoog te krijgen.’

Eetmomenten en voedingsvoorlichting
Opvallend is de uitkomst in de VCP dat de meerderheid van de bevolking zo’n 7 keer per dag iets eet, 40 procent kent zelfs tien eetmomenten, daarbij wordt een kopje koffie met een koekje of een appel ook meegerekend. Ook dit biedt volgens het Voedingscentrum aanknopingspunten om met de voorlichting bij aan te sluiten.

Beweging
Rianne Weggemans die namens de Gezondheidsraad een reactie gaf, haalde de cijfers over de beweging van de Nederlandse bevolking, die voor het eerst in de VCP zijn opgenomen, naar voren. ‘Zo’n 77% van de volwassen mannen en 71% van de vrouwen voldoet aan de beweegnorm’, zei ze, ‘en dat stemt mij blij, want dat is al heel wat. Helaas blijft het aantal mensen dat eet volgens de richtlijnen erg laag, ongeveer 2 procent.’

Bron: VoedingNu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.