Leefomgeving bepaalt beweeggedrag kinderen

14 september 2011

Groen in de buurt en de aanwezigheid van speeltuintjes zijn minder belangrijk voor het beweeggedrag van kinderen dan gedacht. Sociale cohesie in de buurt, informele speelruimte zoals stoepen en verkeersveilig zijn veel belangrijker.

Dat blijkt uit onderzoek van Marie-Jeanne Aarts. Zij promoveert op dit onderzoek aan de Tilburg University en pleit voor een multi-sectorale aanpak bij het nemen van ‘beweegvriendelijke’ beleidsmaatregelen door gemeenten.

Onderzoek
Het kabinet wil kinderen meer laten sporten en bewegen in de buurt. Aarts deed onderzoek onder 11.000 ouders en 4.000 kinderen op 42 basisscholen in vier middelgrote steden in Noord-Brabant. Ook betrok zij de ambtenaren uit deze gemeenten bij haar onderzoek.

Factoren
Meerdere factoren bepalen of een kind veel beweegt of sport. Zo spelen het opleidingsniveau van de ouders en hun houding ten opzichte van bewegen een rol.

Aarts toont aan dat daarnaast ook de leefomgeving van belang is. Vooral sociale kenmerken (sociale cohesie en een gevoel van veiligheid) zorgen ervoor dat kinderen buiten spelen en bewegen. Deze kenmerken lijken belangrijker dan de fysieke inrichting zoals groen in de buurt en formele speelfaciliteiten. Opvallend was verder dat meisjes minder buiten spelen dan jongens en dat zij dus extra stimulans nodig hebben.

Beleid
Als gemeenten willen dat kinderen meer gaan bewegen moeten zij op verschillende terreinen maatregelen nemen. Niet alleen de sector volksgezondheid, sport en jeugd, maar ook verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, veiligheid en milieu kunnen volgens Aarts bijdragen aan een beweegvriendelijke omgeving.

Bron: Gezondheidsnet

Bookmark the permalink.

Comments are closed.