Bouwsector moet overgewicht bij werknemer terugdringen

26 september 2011

De bouwsector moet bijspringen om overgewicht bij de werknemers terug te dringen. Dat meldt Arbouw in het jongste bedrijfstakverslag. Volgens Arbouw is er in de bouwsector sprake van een stijgend aantal te dikke werknemers dat een verhoogd risico loopt op hart- en vaatziekten.

Arbouw meent dan ook dat in het kader van productiviteit ingezet moet worden op risicomanagement op dit gebied in de bouw. Het streven daarbij is te komen tot meer bouwvakkers met een normaal lichaamsgewicht. Overgewicht is in de bouw bijna gemeengoed aan het worden, zowel bij jongere als oudere werknemers. 75% van de 55-plussers op de bouw is te zwaar.

Bij jongeren tot en met 20 jaar is er sprake van overgewicht bij 30% en bij 7% zelfs van overgewicht in sterke mate. Volgens Arbouw zal bij overgewicht het verzuim in de sector verder toe gaan nemen. Door de veroudering van het personeelsbestand zullen de kosten voor werknemers daardoor toenemen.

Bron: Foodprofs

Bookmark the permalink.

Comments are closed.