Advies betreffende gezondheidsvaardigheden

5 september 2011

Vandaag heeft de Gezondheidsraad, centrum voor ethiek en gezondheid, een advies uitgebracht betreffende gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsvaardigheden zijn “de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen”.

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is verheugd met dit advies en rekent erop dat de minister van VWS een actief beleid gaat voeren op dit onderwerp. In haar recente nota gezondheidsbeleid van 25 mei gaf zij immers al aan groot belang te hechten aan gezondheidsvaardigheden. Het NIGZ verzorgt het secretariaat van de alliantie en zet zich in om kennis rond dit onderwerp bijeen te brengen en te verspreiden.

Lees meer over het advies.

Bron: NIGZ

Bookmark the permalink.

Comments are closed.