Richtlijn Gezond Voedingsgedrag en Eetstoornissen

19 augustus 2011

Jeugdgezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde gaan een richtlijn opstellen voor eetstoornissen en gezond voedingsgedrag om te komen tot uniforme verwijzings- en behandelcriteria.

In de richtlijn zal de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zich richten op het ontwikkelen van indicatoren. Met de indicatoren moet worden vastgesteld wanneer er sprake is van een afwijkende voedingstoestand en wanneer doorverwijzing naar een kinderarts nodig is.

Belangrijke rol
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de kindergeneeskunde hebben een belangrijke rol in de ondersteuning van ouders en kinderen, met voedingsadviezen en het aanleren van gezond (voedings) gedrag.

De JGZ kan invloed uitoefenen op het gedrag van ouders en kinderen om hen te begeleiden naar gezond eetgedrag. De kinderarts speelt een belangrijke rol als het gaat om een vroege opsporing van symptomen, verwijzingscriteria, behandeling en follow-up.

Ondervoeding
Volgens de kinderartsen zouden screening en behandeling van eetstoornissen en ondervoeding bij kinderen veel meer aandacht moeten krijgen. Bij een aanzienlijk percentage kinderen, die op de polikliniek komen, blijkt een eetstoornis of voedingsstoornis te bestaan. Ook is bekend dat 10 tot 20 procent van de kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen, acuut of chronisch ondervoed is.

‘Het monitoren van een gezonde voedingstoestand is essentieel voor de ontwikkeling van het kind, ter preventie van complicaties op latere leeftijd’, aldus kinderarts Koen Joosten.

Het gaat om een ZONmw project.

Bron: VoedingNu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.