Dieetpreparaten

Drinkvoeding, sondevoeding, dieetzuigelingenvoedingen en stofwisselingspreparaten vallen onder de dieetpreparaten.  Dieetpreparaten zijn voedingsmiddelen die:

  •  geschikt zijn voor enteraal (via het maag-darmkanaal) gebruik; en
  • ten opzichte van normale voeding zowel een gewijzigde chemische als een gewijzigde fysische samenstelling hebben; en
  • gebruikt worden als onderdeel van een dieet.

Vergoeding
Dieetpreparaten komen onder bepaalde voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. Er is geen wettelijk vastgelegde lijst met merknamen van preparaten die voor vergoeding in aanmerking komen.  Er kan wel een algemene richtlijn gegeven worden. De volgende soorten dieetpreparaten komen bij de wettelijk vastgelegde indicaties voor vergoeding in aanmerking:

  •  alle in de handel zijnde polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten
  • tailor-made dieetpreparaten die op aanvraag van de arts speciaal voor een individuele cliënt zijn vervaardigd
  • smaaksachets die worden gebruikt in combinatie met een dieetpreparaat dat voor vergoeding in aanmerking komt.

Dieetproducten, zoals eiwitarme producten, komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking.

Bron: Sorgente

Bookmark the permalink.

Comments are closed.