Vooraf zwangerschapsdiabetes voorspellen? -22 juni 2011

Sommige vrouwen hebben meer kans op zwangerschapsdiabetes dan andere. Maar wie lopen het meeste risico? Dat is redelijk te voorspellen, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Handig, want dan kunnen ze het misschien voorkomen.Zwangerschapsdiabetes is een tijdelijke vorm van diabetes. Vrouwen kunnen dat krijgen wanneer ze in verwachting zijn. Het gaat meestal meteen na de bevalling weer over. Waar maken we ons dan druk over? Omdat het niet gezond is voor moeder en kind, en risico’s geeft rond de bevalling doordat de baby vaak te groot is.We weten dat vrouwen meer kans hebben op zwangerschapsdiabetes met bijvoorbeeld diabetes in de familie, wanneer ze overgewicht hebben of al wat ouder zijn. Maar er zijn veel vrouwen die dat allemaal niet hebben, en toch zwangerschapsdiabetes krijgen. Hoe kun je het dan wel zien aankomen? Dat zochten Amerikaanse onderzoekers uit.Tweehonderd vrouwen met zwangerschapsdiabetes zijn vergeleken met bijna vierhonderd vrouwen zonder zwangerschapsdiabetes. Wat bleek? Vrouwen die al voor de zwangerschap te maken hadden met overgewicht of problemen met cholesterol, bloeddruk of een licht verhoogde bloedsuiker, hadden veel meer kans op zwangerschapsdiabetes. De kans was groter naarmate ze meer dingen uit dat lijstje tegelijk hadden.

De onderzoekers concluderen dat het nuttig is om vrouwen op tijd te controleren op bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker en gewicht. Liefst nog voordat ze zwanger raken, of zo snel mogelijk daarna. Dan kunnen er op tijd maatregelen komen om diabetes te voorkomen of tijdig te behandelen.

Bron: http://www.diabetesfonds.nl/nieuws/zwangerschapsdiabetes-voorspellen-met-metingen-vooraf

Bookmark the permalink.

Comments are closed.