Vanaf augustus 2011 geen verwijsbrief nodig voor de diëtist

10 augustus 2011

Vanaf 1 augustus 2011is er officieel geen verwijsbrief van een arts meer nodig voor u met een medische indicatie naar de diëtist kunt  en voor vergoeding van de dieetkosten. Natuurlijk kunt u altijd een arts raadplegen. Maar het hoeft niet meer. Officieel noemen we dit Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).

Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering.  Niet alle verzekeringsmaatschappijen hebben hun algemene voorwaarden al aangepast.
Via de basisverzekering vergoedt de zorgverzekeraar tot 2012 in ieder geval 4 uur dieetadvisering per jaar. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar niet in alle gevallen een (volledige) vergoeding geeft. Informeert u voor alle zekerheid eerst bij uw zorgverzekeraar hoe diëtetiek met en zonder verwijsbrief wordt vergoed. Als de zorgverzekeraar de rekening van de diëtist niet vergoedt, wanneer u zonder verwijzing komt, vraagt dan eerst om een verwijzing aan uw arts.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.