Tweede Nederlandse teler met besmette kiemgroente – 11 juni 2011

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft bij een tweede teler in Nederland kiemgroenten aangetroffen die besmet zijn met een EHEC-bacterie. Evenals bij de eerste teler zijn ook hier de rode (roze) bietenspruiten besmet. Overigens is de gevonden EHEC-bacterie niet van het type O104, dat in Duitsland de crisis heeft veroorzaakt.

Minister Schippers van VWS ziet er op toe dat ook deze producten van het desbetreffende bedrijf uit de handel worden gehaald. Mensen die rode bietenspruiten in huis hebben met de volgende etiketten worden geadviseerd dit product weg te gooien.

Vrijdag is in Duitsland de agressieve variant van de EHEC-bacterie O104 aangetroffen op taugé. De bron is gevonden bij een lokale teler in Duitsland.

Bron: Voedingscentrum

Bookmark the permalink.

Comments are closed.