Steun digitale petitie tegen schrappen dieetadvies uit basispakket – 12 juni 2011

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is ontzet over het voornemen van Minister Schippers om dieetadvisering volledig te schrappen uit de basisverzekering. Het wegvallen van de vergoeding uit het basispakket zou een grote drempel opwerpen voor chronisch zieken en patiënten met een medische indicatie. Ook mensen die overgewicht en/of daaruit voortvloeiend extra risico op chronische aandoeningen willen voorkomen, zullen de weg naar een diëtist moeilijk of helemaal niet meer vinden. Dit zal stijging van zorgkosten op de langere termijn tot gevolg hebben. De vereniging heeft een brief gestuurd aan de Minister van VWS, mevrouw Schippers met argumentatie waarom haar voornemen een slecht idee is. Het voornemen druist in tegen eerder kabinetsbeleid. Op 13 mei jl. heeft het kabinet nog het besluit genomen dat de diëtist binnenkort direct toegankelijk wordt. Voor meer informatie over Directe Toegankelijkheid: Klik hier.
De NVD is gestart met een handtekeningen actie tegen de plannen om dieetadvisering uit het basispakket te halen.

Ook meedoen aan deze actie? Verstuur dan uw digitale handtekening via dit formulier: Formulier digitale handtekening. De actie loopt tot 17 juni 2011.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.