Onderzoek naar Jojo-effect door Universiteit Maastricht – 8 juni 2011

Maastrichtse professoren ontvangen een subsidie van 675.000 euro, om hun onderzoek naar de mechanismen van het jojo-effect bij afvallen verder uit te bouwen. Met deze subsidie gaan zij een interventiestudie uitvoeren om erachter te komen hoe de kans op het jojo-effect verschilt bij mensen die snel of juist langzaam afvallen. Daarnaast wordt in het celmateriaal van de proefpersonen uit deze interventiestudie op moleculair niveau gekeken naar de mechanismen die het jojo-effect beïnvloeden, om zo aanknopingspunten te vinden voor preventie.

Uit eerdere studies van de Maastrichtse onderzoekgroep is gebleken dat vetcellen zich sterk conditioneren om na gewichtsverlies opnieuw vet te gaan stapelen. Bij gewichtsverlies krimpen de vetcellen, waardoor het celmembraan onder spanning komt te staan. Dit veroorzaakt cellulaire stress, die de cel probeert op te lossen door weer vet te gaan stapelen. Dat doen ze door hun celstofwisseling aan te passen en hormonen (adipokines) af te scheiden.

In het door ZonMW gesubsidieerde project wordt dit vetcelmodel nader onderzocht. Proefpersonen met overgewicht worden in twee groepen verdeeld: één groep volgt gedurende vijf weken een streng dieet van 500 kcal per dag en de andere groep volgt drie maanden lang een dieet van 1250 kcal per dag.

TOP subsidies zijn een onderdeel van het ZonMw Open Programma gezondheidsonderzoek, waarmee ZonMw ruimte creëert voor belangrijke wetenschappelijke initiatieven op het terrein van gezondheidsonderzoek.

Bron: Universiteit Maastricht

Bookmark the permalink.

Comments are closed.